RENGINIAI

Aldonos Katilienės

dokumentinė sporto kronika

FOTOPARODA

skirta Zigmo  Katiliaus šviesiam atminimui

Marijampolės kultūros centras, I aukštas

Paroda vyks  nuo 2010 kovo 17 d. iki balandžio d.

Atidarymas kovo 17d. 17.00 val

x

2010 m. balandžio d. 

Marijampolės "Sūduvos" sporto centras

( senasis) stadionas, Sporto 1

Tarptautinis Zigmo Katiliaus vardo

BOKSO TURNYRAS